top of page

Smluvní podmínky služby

Andrew Barnes Lantern koučování životního stylu

Datum účinnosti: říjen 2023

 

NOTICE: By purchasing any product from andrewbarnes.org, you agree to our Replacement and Refund Policy, regardless of personal circumstances or changes of mind.

 

Alternatively, by purchasing any course or digital product from andrewbarnes.org, you agree to our No Refund Policy, regardless of personal circumstances or changes of mind.

 

Scope of Self-Accountability & Responsibility

You fully understand and accept that any physical, emotional, or psychological results, effects, or injuries arising from the work, either during the sessions, courses, retreats, or home practices, or at any time thereafter, are entirely and solely your own responsibility. I (Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching) am not and will not be liable or responsible for any actions or inaction, or for any direct or indirect result of any services provided by us. You understand that my products and offerings are not therapy and do not substitute for therapy if needed, and do not prevent, cure, or treat any mental disorder or medical disease.

 

When you choose to purchase a product or course from Andrew Barnes and Lantern Lifestyle Coaching, or consume their content, you acknowledge and assume the following responsibilities:

 

Personal Well-Being: You understand and acknowledge that maintaining your mental and emotional well-being is your individual responsibility when engaging with Andrew Barnes and Lantern Lifestyle Coaching products, courses, retreats, or content.

 

Self-Care: Prioritising self-care, including your mental health, is your responsibility. You are expected to take appropriate actions to support your own well-being while participating in Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching’s services.

 

Individual Accountability: You hold accountability for your mental health and emotional state. By purchasing Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching products, courses, retreats or content, you agree to take proactive steps to safeguard and enhance your well-being.

 

Self-Management: You are solely responsible for managing your mental and emotional health when consuming content from Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching. It is imperative to seek professional or medical help if necessary.

 

Personal Empowerment: By purchasing products, courses, retreats, or content from Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching, you are empowered to take charge of your mental and emotional health. You acknowledge that external resources provided are supplemental to your personal efforts.

 

Autonomy in Well-Being: You maintain autonomy in matters related to your mental health and well-being when engaging with content from Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching. You are encouraged to participate in activities that support your overall wellness.

These responsibilities apply when you choose to purchase any product or course from Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching or consume their content. Being aware of and upholding these responsibilities is crucial throughout your engagement with Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching's services.

Intellectual Property Rights

The audio recordings, videos, written materials, or instructions provided are exclusively for your private use and constitute the intellectual property of Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching. Consequently, the content may not be shared, copied, taught, or utilised in any public or private group activities or performances, nor reproduced, in whole or in part, in any format, without the explicit written permission of Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching.

 

This stipulation also implies that you are not authorised to teach any of the materials or methodologies derived from our services.

 

Should we have substantial reason to believe there has been a violation of our intellectual property rights, the offending party will be immediately removed from the course content without a refund and prohibited from future purchases or collaborations with Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching. In cases of significant infringement, such as plagiarism, legal action may be pursued.

Payment Plans, User Comments, Feedback, and Other Submissions Changes to Terms of Service

Platební plány

Volbou platebního plánu se zavazujete splnit všechny platby, jak je uvedeno u pokladny, bez ohledu na úroveň vaší účasti. Platební plány jsou navrženy tak, aby vaše investice do osobního nebo obchodního růstu byly lépe zvládnutelné. Je povinné dokončit všechny platby v plné výši, a to i v případě, že se rozhodnete z kurzu odstoupit.

Pokud dojde k nesplnění platebních povinností, bude vám pozastaven přístup k programu a jeho materiálům, dokud nebude problém s platbou vyřešen.

Dále souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré náklady, které nám vzniknou v procesu vymáhání jakýchkoli dlužných částek podle této smlouvy. To zahrnuje, ale není omezeno na poplatky za vymáhání pohledávek a právní náklady, bez ohledu na to, zda bylo zahájeno soudní řízení za účelem vymáhání dluhu.

Uživatelské komentáře, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud na naši žádost odešlete konkrétní příspěvky (např. soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak ('komentáře'), udělujete nám právo používat tyto příspěvky libovolným způsobem bez omezení. To zahrnuje práva upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat a překládat jakékoli komentáře, které nám přepošlete. Nejsme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit za komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo který porušuje zásady kterékoli strany. duševní vlastnictví nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnosti nebo jakýchkoli jiných osobních či vlastnických práv. Vaše komentáře nebudou obsahovat žádný nezákonný, urážlivý, obscénní materiál, počítačové viry nebo malware, které by mohly ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Falešné e-mailové adresy, předstírání jiné identity nebo zavádějící původ komentářů jsou zakázány. Nesete výhradní odpovědnost za komentáře, které zveřejníte, a jejich správnost. Neneseme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Změny smluvních podmínek

Nejaktuálnější verzi podmínek služby lze vždy zkontrolovat na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Pokračující používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Zřeknutí se odpovědnosti

The content on this website draws upon research from various doctors, authors, and professionals in the fields of sexuality and wellness, in addition to personal insights from the authors. While we strive to ensure the content is carefully curated and regularly updated, the advice and information provided by Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching are intended for healthy individuals and do not pose known risks.

 

The material presented here is for general informational purposes only and does not constitute professional advice. It should not be relied upon as a comprehensive or accurate representation of the subjects it covers. Andrew Barnes and the authors expressly disclaim all liability for any actions taken or not taken based on the information provided on this site, to the fullest extent permitted by law. Furthermore, the authors are not responsible for any emotional distress or physical injuries incurred by readers.

 

If you are experiencing bodily pain, sexually transmitted diseases, or mental health issues, we strongly advise consulting with a medical or mental health professional prior to acting on any content related to health on this site. Always seek the advice of your doctor before making decisions based on the content found on this website.

 

This website may contain links to third-party websites. Andrew Barnes or Lantern Lifestyle Coaching is not responsible for the content or accuracy of these external sites.

 

For inquiries or concerns regarding the content on this site, please reach out directly at andrewbarneslanternlifestylecoaching@proton.me

 

Personal Data Protection – GDPR and Privacy Policy

Click here to read the Personal Data Protection – GDPR and Privacy Policy

Zásady vrácení peněz pro online kurzy, koučování a digitální produkty

Žádné zásady vracení peněz za online kurzy, školení a digitální produkty:

Pokud není uvedeno jinak, všechny online kurzy, koučovací sezení a digitální produkty zakoupené prostřednictvím našich stránek jsou 100% nevratné a vrácené zboží nebude akceptováno.

Dokončením nákupu, ať už se jedná o online kurz, koučovací sezení nebo jakýkoli digitální produkt, souhlasíte s dodržováním našich zásad bez vrácení peněz. Tato zásada platí i v následujících situacích:

  • Osobní okolnosti: Vrácení peněz není k dispozici pro osobní nouzi, nepředvídané události nebo jiné osobní důvody. Navzdory nepředvídatelnosti života tato politika zajišťuje spravedlnost a konzistentnost pro všechny zákazníky.

  • Změna názorů: Za změny názorů po nákupu se nevrací peníze. Je vaší odpovědností před dokončením nákupu důkladně zkontrolovat všechny relevantní informace a být si jistý svým rozhodnutím.

Vyzýváme vás, abyste si před pokračováním pečlivě zkontrolovali své volby a všechny související informace. Nákupem na andrewbarnes.org vyjadřujete svůj výslovný souhlas s těmito zásadami nevracení peněz.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad, kontaktujte nás před nákupem na adrese andrewbarneslanternlifestylecoaching@proton.me. Vážíme si vašeho pochopení a spolupráce a jsme tu, abychom vás podpořili během vašich zkušeností s Andrew Barnes nebo Lantern Lifestyle Coaching.

Zásady výměny a vrácení peněz: Pro fyzické produkty

 

Děkujeme za nákup v Andrew Barnes Lantern Lifestyle Coaching. Vážíme si vašeho podnikání a snažíme se zajistit vaši úplnou spokojenost. Pokud zjistíte jakýkoli důvod, proč nejste se svým nákupem plně spokojeni, přečtěte si prosím naše zásady výměny a vrácení peněz uvedené níže.

Náhradní okno:

Pokud narazíte na jakékoli problémy s kvalitou produktů, které jste obdrželi, kontaktujte nás do 30 dnů od obdržení. Vysvětlete problém a náš tým udělá vše, co bude v našich silách, aby prošetřil a našel řešení. Pokud náš tým pro zajištění kvality potvrdí vaši reklamaci, rádi vám co nejrychleji zašleme bezplatnou objednávku výměny (stejného produktu).

Vrácení peněz

V případě vadných nebo poškozených položek si můžete být jisti, že uhradíme náklady na odeslání náhradního (stejného produktu) nebo poskytneme plnou náhradu. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k povaze tiskového procesu se mohou vyskytnout drobné odchylky barev a papíru a nejsou považovány za vady. Budete požádáni, abyste poskytli důkaz o vadné nebo poškozené položce tím, že nám zašlete popis a fotografie nebo video zobrazující problém.

Výměny

Položky vyměníme pouze v případě, že jsou vadné nebo poškozené. Pokud potřebujete vyměnit zboží za stejný produkt, kontaktujte nás.

Ztraceno v tranzitních objednávkách

U balíků ztracených během přepravy nás prosím kontaktujte do 30 dnů od předpokládaného data doručení. Rádi vám zašleme náhradní objednávku.

Pozdní nebo chybějící refundace:

Pokud jste ještě neobdrželi refundaci, nejprve znovu zkontrolujte svůj bankovní účet a poté kontaktujte svou kreditní kartu nebo poskytovatele plateb, protože může nějakou dobu trvat, než bude vaše refundace oficiálně odeslána; toto období se může pohybovat mezi 7 až 30 dny.

Pokud jste toto vše provedli a stále jste neobdrželi refundaci, kontaktujte nás.

Špatná adresa:

Pokud uvedete adresu, která bude kurýrem považována za nedostatečnou, což má za následek vrácení zásilky odesílateli, bude zásilka bezpečně zlikvidována. Upozorňujeme, že v této situaci není možné vrátit peníze. Pokud si přejete odeslat novou objednávku s aktualizovanou adresou, nesete odpovědnost za náklady na novou zásilku.

Objednávka odmítnutá zákazníkem:

Pokud zásilku při doručení odmítnete, bude vrácena odesílateli a bezpečně zlikvidována. Upozorňujeme, že v této situaci není možné vrátit peníze. Pokud si přejete zadat novou objednávku s aktualizovanou adresou nebo podrobnostmi objednávky, budete odpovědní za náklady na novou objednávku.

Nevyzvednuté objednávky

Pokud nemůžete obdržet svou objednávku na zadané adrese, může být zásilka zadržena k vyzvednutí na místní poště nebo na výdejním místě dopravce. Zásilky, které zůstanou nevyzvednuté, mohou být vráceny odesílateli a bezpečně zlikvidovány a nebudou vráceny žádné peníze. Pokud byste chtěli odeslat novou objednávku s aktualizovanou adresou nebo podrobnostmi objednávky, budete odpovědní za náklady na novou objednávku.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy ohledně našich zásad výměny a vrácení peněz, neváhejte nás kontaktovat. Jsme odhodláni k vaší spokojenosti a snažíme se, aby byl proces co nejpohodlnější a nejefektivnější. Pokud budete mít další otázky nebo budete potřebovat pomoc s vaším produktem, jsme tu, abychom vás podpořili a zajistili, že váš nákupní zážitek bude výjimečný od začátku do konce.

Kvalita papíru a odpovědnost za životní prostředí

Classic Matte and Classic Semi-glossy

Explore the essence of durability and visual appeal with our classic matte and semi-glossy paper options for posters. Each style is meticulously crafted on 170 gsm/65 lb paper, offering a sturdy base that ensures longevity.

 

Classic Matte: Embrace the timeless elegance of our uncoated, classic matte paper. Its smooth white finish beautifully showcases the vibrancy and detail of each design, making it an enduring choice for any space.

 

Classic Semi-Glossy: Experience the subtle sheen of our classic semi-glossy paper. This lighter-weight option brings a silky touch to your art, enhancing its colours and bringing each detail to life with a soft glow.

 

Choose the finish that best suits your style and enjoy art that complements your space while standing the test of time.

 

Premium Matte and Semi-glossy

Elevate your space with our premium paper options for posters, meticulously designed to bring your art to life. Choose between our luxurious premium matte and vibrant semi-glossy finishes, each tailored to enhance the aesthetic of your chosen piece.

 

Premium Matte: This heavier-weight, 200 gsm/80 lb white paper boasts a natural, smooth, and uncoated finish, offering a tactile experience that adds a sophisticated touch to any artwork. Its durability ensures your art remains a lasting treasure.

 

Premium Semi-Glossy: Revel in the dynamic colours and subtle shine of our premium-quality, semi-glossy paper. Weighing 200 gsm/80 lb, this option not only enhances the visual appeal of your prints but also provides an added layer of protection against light and moisture, ensuring your poster remains vibrant over time.

 

Environmental Responsibility

Paper: All options are printed on FSC-certified paper, reflecting our commitment to sustainability and responsible forestry. Regardless of where you are in the world, we've got you covered with size variations to match regional standards — inches for the US and Canada, and centimetres for other countries. Rest assured, your poster arrives in impeccable condition, thanks to our robust packaging designed to protect and preserve.

 

Select the paper that best suits your aesthetic and enjoy art that not only beautifies your environment but also stands the testament of time.

 

Shipping: To ensure that your art arrives in pristine condition and as swiftly as possible, we prioritise local production. Our products are fulfilled across a global network spanning 26 countries, including Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Republic, Denmark, France, Germany, India, Ireland, Italy, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, South Korea, South Africa, Sweden, Switzerland, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States.

Our advanced routing algorithm selects the most suitable fulfillment country at the time of your order, aiming to produce your items at a location nearest to you. This approach not only enhances efficiency but also supports local economies and reduces environmental impact.

 

While we strive to fulfill orders locally, there are instances, such as stock availability or production capabilities, where your order might be produced and shipped from an international location, even if a fulfillment center is available within your country. This flexibility ensures that we can always provide you with our products, regardless of local constraints.

 

By choosing us, you're not just getting a product; you're also supporting a system designed for sustainability, quality, and community support, bringing you closer to the art you love in the most responsible way possible.

Oblasti dopravy a poplatky

Standardní dodací údaje: Pro region 1

Objednávky do 25,99 $, doprava 2,99 $.

Doprava zdarma pro objednávky nad 25,99 $.

 

Alandy, Albánie, Andorra, Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko, Grónsko, Guernsey, Maďarsko, Irsko , Ostrov Man, Itálie, Japonsko, Jersey, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Spojené státy .

 

Oblast 2:

 

Standardní dodací údaje: Pro region 2

Objednávky do 23 USD stojí 7,99 USD za dopravu.

Objednávky mezi 23 – 40 USD stojí 2,99 USD.

Doprava zdarma pro objednávky nad 40 $.

 

Afghánistán, Alžírsko, Americká Samoa, Angola, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bělorusko, Belize, Benin, Bermuda, Bhútán, Bolívie, Bonaire, Bosna a Hercegovina , Botswana, Bouvetův ostrov, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kajmanské ostrovy, Středoafrická republika, Čad, Chile, Čína, Vánoční ostrov, Kokosové (Keelingovy) ostrovy , Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Cookovy ostrovy, Kostarika, Curacao, Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika, Východní Timor, Ekvádor, Egypt, Salvador, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Falklandské ostrovy, Fidži, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Francouzská jižní území, Gabon, Gambie, Gruzie, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, Island, Indie, Indonésie, Hong Kong, Irák, Izrael, Jamajka, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho, Libérie, Libye, Lichtenštejnsko, Macao, Makedonie, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Maledivy, Mali, Marshall Ostrovy, Martinik, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Černá Hora, Montserrat, Maroko, Mosambik, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Nová Kaledonie, Nikaragua, Niger, Nigérie, Niue, ostrov Norfolk, Severní Mariany, Omán, Pákistán, Palau, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Filipíny, Pitcairn, Portoriko, Katar, Republika Pobřeží slonoviny, Republika Kosovo, Réunion, Rusko, Rwanda, Svatý Bartoloměj, Svatý Bartoloměj Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Martin, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Saúdská Arábie, Senegal, Srbsko, Seychely, Sierra Leone, Svatý Martin, Šalamounovy ostrovy, Somálsko , Jižní Afrika, Jižní Gruzie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Korea, Jižní Súdán, Srí Lanka, Súdán, Surinam, Svalbard a Jan Mayen, Svazijsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, ostrovy Turks a Caicos, Tuvalu, Americké Panenské ostrovy, Uganda, Ukrajina, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnam, Wallis a Futuna, Západní Sahara, Jemen, Zambie a Zimbabwe.​

bottom of page